เข้าภาพชมกิจกรรมงาน "ยุวทูตนิยมไทย" รุ่นที่ ๑๓ EP.2


เข้าภาพชมกิจกรรมงาน "ยุวทูตนิยมไทย" รุ่นที่ ๑๓

คลิปวิดีโอการอบรมในวันแรก
กิจกรรมจัดในลักษณะ Hybrid ผ่านโปรแกรม Zoom
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 
https://www.youtube.com/watch?v=6UQHhsPc3zg&list=PLUCB0uye5HD_b9K_GyDX899h7t-VTB4Sj&index=3


ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ