ตรวจเยี่ยมสถานที่จัดหน่วยอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว


คณะทำงานตรวจประเมินฯ แผนกปฏิบัติการธุรกิจนำเที่ยว จากกรมการท่องเที่ยว
ได้มาตรวจเยี่ยมสถานที่จัดหน่วยอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
ณ ภาควิชาการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสยาม
เพื่อเตรียมพร้อมรับการอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคม 2566 นี้


ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ