อบรมเรื่อง ศิลปะการตกแต่งอาหาร


เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธุ์ มาสอนหัวข้อ "ศิลปะการตกแต่งอาหาร"
ให้นักศึกษาภาควิชาการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสยาม
และมอบภาพวาดลายเส้นสดๆให้เป็นที่ระลึก
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยสยาม
 
#อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
#คณะศิลปศาสตร์ #มหาวิทยาลัยสยาม
#SiamUniversity