สายสัมพันธ์การโรงแรมฯ ครั้งที่ 33


ภาพบรรยกาศภายในงาน "สายสัมพันธ์การโรงแรมการท่องเที่ยว ครั้งที่33"
วันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2566
#การท่องเที่ยวและบริการ #คณะศิลปศาสตร์ #มหาวิทยาลัยสยาม