ข่าวสารและกิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หลักสูตรการประกอบอาหารไทยเบื้องต้น ครั้งที่ 4 เพื่อรับใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้เปิดให้มีการทดสอบหลักสูตรการประกอบอาหารไทยเบื้องต้น เพื่อรับใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ ศูนย์อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ : 03 ธันวาคม 2019


อ่านต่อ

การประกวดอาหารนานาชาติ The 3rd International Fusion Food Contest 2019 Herb a-licious for Wellness

การประกวดอาหารนานาชาติ The 3rd International Fusion Food Contest 2019 Herb a-licious for Wellness โดยมี บุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ให้ความสนใจเข้าร่วมและรับประทานอาหาร ฝีมือจากนักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้ปรุงแต่งจัดทำขึ้นมาในการประกวด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิมลิ้มรสในสไตล์ประเทศต่าง ๆ กันอย่างอร่อย เช่น อาหารไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย และอาหารตะวันตก ทั้งนี้ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี เข้าร่วมชมผลงานและให้กำลังใจแก่นักศึกษา

เมื่อวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2019


อ่านต่อ

การแข่งขันส้มตำลีลาท้าปราบเซียน กิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน เรียกเสียงหัวเราะ ให้กับผู้เข้าชมในงาน Siam Open House 2019

การแข่งขันส้มตำลีลา "ท้าปราบเซียน" ซึ่งใช้วัตถุดิบที่หลากหลายในการตำส้มตำ โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันได้โชว์ลีลาการตำส้มตำที่สนุกสนาน เรียกเสียงหัวเราะ และเสียงปรบมือ จากผู้เข้าชมการแข่งขันในครั้งนี้เป็นอย่างมากในงาน Siam Open House 2019

เมื่อวันที่ : 21 พฤศจิกายน 2019


อ่านต่อ

การเรียนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยน ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ที่ประเทศจีน

บรรยากาศการเรียนและการทำกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีน โดยมี นางสาวกันยานัท เลิศฐาหาร  นายกิตติทัศน์ จิตยุติ และ นางสาวนมัณตา โรจนภาส นักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 3 คน ที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปศึกษาที่ Hechi University ประเทศจีนในขณะนี้

เมื่อวันที่ : 31 ตุลาคม 2019


อ่านต่อ