ข่าวสารและกิจกรรมนักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าอบรมศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร โดยคุณกฤษณะ ธิบูรณ์บุญ (เชฟเป้)

นักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าอบรม "ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณกฤษณะ ธิบูรณ์บุญ (เชฟเป้) ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

เมื่อวันที่ : 09 กรกฎาคม 2019


อ่านต่อ

ยินดีกับนักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนศึกษาที่ Hechi University ประเทศจีน เป็นเวลา 1 เทอม

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษาที่ Hechi University ประเทศจีน เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา

ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนทั้ง 3 คน ได้แก่ 1.) นางสาวกันยานัท เลิศฐาหาร 2.) นายกิตติทัศน์ จิตยุติ 3.) นางสาวนมัณตา โรจนภาส ขอให้เดินทางโดยสันติภาพ และกลับมาด้วยความประทับใจกับประสบการณ์ดี ๆ ทุกคน

เมื่อวันที่ : 15 พฤษภาคม 2019


อ่านต่อ

งาน 30 ปี สายสัมพันธ์การโรงแรม ครั้งที่ 30 ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

งาน 30 ปี สายสัมพันธ์การโรงแรมฯ ครั้งที่ 30 ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 กรุงเทพฯ จัดขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์พี่น้องให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสาขา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ : 21 เมษายน 2019


อ่านต่อ

กิจกรรมคุยเรื่องธรรมะสร้างสุขให้ชีวิต กับพี่โบวี่ อัฐมา ชีวนิชพันธ์ ดารานักแสดงชื่อดัง แบ่งปันพูดคุย และฝึกปฏิบัติธรรมมะ

กิจกรรมเสวนา "คุยเรื่องธรรมะสร้างสุขให้ชีวิต"กับพี่โบวี่ อัฐมา ชีวนิชพันธ์ ดารานักแสดงชื่อดัง และฝึกปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เสวนาธรรมะสนุกพาเพลิน

เมื่อวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2019


อ่านต่อ