ข่าวสารและกิจกรรม


ปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2564ภาพบรรยากาศในงาน ปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2564
 
ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงทั้ง 3 ท่าน
1. คุณฐนิวรรณ กุลมงคล สมาคมภัตตาคารไทย
2. คุณปิยพร ภู่ประเสริฐ สมาคมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
3. คุณยุทธชัย สุนทรรัตนเวช สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
มาให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและการบริการ
โดยมีการเสวนาในหัวข้อ "เสริมทักษะชีวิต พลิกวิกฤติ พิชิตงาน"
 
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยสยาม
#การท่องเที่ยวและการบริการ #คณะศิลปศาสตร์ #มหาวทิยาลัยสยาม

เมื่อวันที่ : 11 ธันวาคม 2021


อ่านต่อ

Siam Afternoon Tea Competition 2021ภาพบรรยากาศในงาน Siam Afternoon Tea Competition 2021

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

เมื่อวันที่ : 27 พฤศจิกายน 2021


อ่านต่อ

เข้าภาพชมกิจกรรมงาน "ยุวทูตนิยมไทย" รุ่นที่ ๑๓ EP.2เข้าภาพชมกิจกรรมงาน "ยุวทูตนิยมไทย" รุ่นที่ ๑๓

คลิปวิดีโอการอบรมในวันแรก
กิจกรรมจัดในลักษณะ Hybrid ผ่านโปรแกรม Zoom
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 

เมื่อวันที่ : 05 กันยายน 2021


อ่านต่อ

เข้าภาพชมกิจกรรมงาน "ยุวทูตนิยมไทย" รุ่นที่ ๑๓ EP.1เข้าภาพชมกิจกรรมงาน "ยุวทูตนิยมไทย" รุ่นที่ ๑๓

คลิปวิดีโอการอบรมในวันแรก
กิจกรรมจัดในลักษณะ Hybrid ผ่านโปรแกรม Zoom
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 

เมื่อวันที่ : 04 กันยายน 2021


อ่านต่อ