ข่าวสารและกิจกรรม


ภาควิชาอตุสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับสมาคมนิยมไทย จัดโครงการยุวทูตนิยมไทย รุ่นที่12 ภาควิชาอตุสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับสมาคมนิยมไทย จัดโครงการยุวทูตนิยมไทย รุ่นที่12 
ที่มหาวิทยาลัยสยามและพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่าง วันที่ 12-13 กัยยายน 2563


เมื่อวันที่ : 12 กันยายน 2020


อ่านต่อ

เปิดรับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 8 กันยายน 2563 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับชาติ สาขาผู้ประกอบอาหาร ระดับ 1 ครั้งที่ 4ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับชาติ สาขาผู้ประกอบอาหาร ระดับ 1 ได้เปิดให้มีการทดสอบหลักสูตรการประกอบอาหารไทยเบื้องต้น เพื่อรับใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับชาติ สาขาผู้ประกอบอาหาร ระดับ 1 ณ ศูนย์อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน Siam Culinary School (SCS)  มหาวิทยาลัยสยาม สมัครวันนี้ถึงวันที่ 8 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ : 08 กันยายน 2020


อ่านต่อ

การปฐมนิเทศก์นักศึกษาใหม่ ปี 2563 ของภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศก์นักศึกษาใหม่ ปี 2563 ของภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ณ มหาวิทยาลัยสยาม

เมื่อวันที่ : 03 กรกฎาคม 2020


อ่านต่อ

ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ นำข้าวกล่องและน้ำดื่ม แจกให้กับประชาชน และเจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลศิริราชภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำข้าวกล่องและน้ำดื่ม แจกให้กับประชาชน และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ณ โรงพยาบาลศิริราช

เมื่อวันที่ : 30 พฤษภาคม 2020


อ่านต่อ