ข่าวสารและกิจกรรม


เข้าภาพชมกิจกรรมงาน "ยุวทูตนิยมไทย" รุ่นที่ ๑๓ EP.2เข้าภาพชมกิจกรรมงาน "ยุวทูตนิยมไทย" รุ่นที่ ๑๓

คลิปวิดีโอการอบรมในวันแรก
กิจกรรมจัดในลักษณะ Hybrid ผ่านโปรแกรม Zoom
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 

เมื่อวันที่ : 05 กันยายน 2021


อ่านต่อ

เข้าภาพชมกิจกรรมงาน "ยุวทูตนิยมไทย" รุ่นที่ ๑๓ EP.1เข้าภาพชมกิจกรรมงาน "ยุวทูตนิยมไทย" รุ่นที่ ๑๓

คลิปวิดีโอการอบรมในวันแรก
กิจกรรมจัดในลักษณะ Hybrid ผ่านโปรแกรม Zoom
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 

เมื่อวันที่ : 04 กันยายน 2021


อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับดาว/เดือนของคณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับดาว/เดือนของคณะศิลปศาสตร์
 
นาย พงศธร แสงชูวงศ์
น.ส. นฤมล ชำนินา
 
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด ดาว/เดือน
ในงาน Siam U Freshy Day 2021

เมื่อวันที่ :


อ่านต่อ

มอบอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มให้หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน โควิด - 19ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช
ผู้ช่วยอธิการบดี
และคณะอาจารย์ภาควิชาอุตสหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

นำอาหารกล่องจำนวน 90 กล่อง พร้อมน้ำดื่มมามอบให้กับจิตอาสาหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน โควิด - 19
เดอะมอลล์ บางแค
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ : 09 สิงหาคม 2021


อ่านต่อ